Fredag den 13onde…

skall ju enligt sägnerna vara en riktig otursdag. Läser man dock i morgontidningen som sprids i bygdens postlådor så är fredag den 13e en turdag enligt forskarna. Hur dagen har varit för just dig vet ju bara du men vi hoppas kvällen blir till belåtenhet.

Share on Facebook