Slogan

Slogans tävling för bygdens invånare, då bygdelag behöver din hjälp att ta fram en ”klämcheck” slogan för vår vackra bygd. Mellan den 1 feb – 15 mars ger vi chansen till just dig att inkomma med olika förslag.

 På bygdelagets styrelsemöte den 28 mars kommer styrelsen ta fram några olika slogans från alla inkomna förslag. Dessa kommer sen slutgiltigt röstas om av bygdens invånare på någon öppen aktivitet under maj månad. Mer info. om vilken och vart kommer senare.

Det vinnande förslaget kommer erhålla ett pris från bygdelaget och vara just bygdens framtida slogan. Ni avgör själva om den skall vara lång eller kort men ett krav ni bör hålla er till är att antingen Ervalla eller Ervallabygden skall finnas med som ord i er slogan som ni skickar in. Vässa pennorna och skicka in förslagen till:

                                          nyhetstips@bygdenytt.se

Share on Facebook