Bokbilen

Kommunens bokbil besöker bygden på två platser, Järle station (11:15 – 12:00) och Ervalla skola (15:45 – 16:45). Dessa datum gäller för våren 2012: 23/2, 22/3, 26/4 samt 31/5. Vi lovade ju att återkomma då bygdens fritidsgård hade spikat sitt program, nu är det klart. Läs mer här!

Share on Facebook