Befolkning

2011 års siffror är inte spikade ännu från kommunens statistik tjänst men kurvorna har vänt uppåt för bygden. Trenden de senaste åren är tydlig och pilen kommer enligt prognoserna fram till 2017 att stadigt fortsätta öka, 2006 var den senaste svackan. Hur många vi var den 31/12 2011 presenteras i slutet av mars. Så här såg de senaste verkliga siffrorna ut 31/12 -2010 och det mesta pekar på att 1100-gränsen passeras vid nästa räkning. Området är skolans upptagningsområde tillika bygdelagets verksamhetsområde.

Nyfödda 0-12mån: 8st. 1-5 år: 76st. 6-15 år: 123st 16-18 år: 53st. 19-24 år: 77st. 25-64 år: 582st och 65 år > 174st. Total fastställd befolkning: 1093st.

Share on Facebook