Landsbygdsstöd

På måndagens sammanträde för skolnämnd Nordväst beslutade nämnden budgeten för bygdens skola samt de fyra förskoleavdelningar som är verksamma i vårt område. Skolan får 2012 ett landsbygdsstöd på 879 000:- och förskolor i landsbygd som är en-avdelningsförskolor får ett riktat stöd på 225 000:-. Allt detta just av den enkla anledningen att de skall fortsätta finnas kvar och utvecklas för en levande landsbygd i hela vår kommun. Samhällen på landsbygden är helt beroende av skola och förskola för att kunna överleva och andas framtidstro. Till kommande läsår dvs höstterminen 2012/vårterminen 2013 så säger de första prognoserna att bygdens skola ökar med ca 7-8 elever, jätteroligt med fler elever i vår skola om prognoserna blir fakta framåt sommaren.

Share on Facebook