Nordansjömötet

Årets Nordansjömöte är också i planeringstadiet men datumet är klart och bär av stapeln den 8 juli 2012 en söndag. 2008 återupptogs dessa möten igen då det var 100-års jubileum. Första mötet ägde rum 1908 och då uppe i Nordansjö strax norr om Sjöbodasjön. Numera hålls träffarna i Immanuelskapellet nere i Ervalla och lockar en stor skara besökare varje år.

Share on Facebook