Framtidens boende

Kl. 18:30 i kväll i Närkes Kils församlingshem äger en träff rum arrangerad av “Tysslinge-Ervalla leader projekt”. Projektet skall då ta ett samlat grepp i området för hur vi vill ha vårt framtida boende beroende på våra olika livsskeden. En arbetsgrupp kommer bl.a att utses och jobba vidare med boende frågan för att sätta fokus på de utmaningarna som landsbygden står inför. För mer information gällande kvällens möte eller framtida arbetsgrupp kan lämnas av projektledaren Ewa Ruth-Askeblad på 019-215760.

Share on Facebook