Ungdomsråd

I Bygdelagets regi finns idag ett “äldreråd”, “ungdomsråd” och då “företagarrådet” gått mot en egen förening så kläcks ett “turistråd” igång. “Ungdomsrådet” har en planeringsträff bokad till den 20 mars och anmälan till denna sker till linda.fridholm@telia.com vart mötet äger rum meddelas då du anmäler dig. Rådet vänder sig till alla som är intresserade av att hjälpa våra ungdomar få en meningsfull fritid på “hemmaplan”. Turistrådet påminner att dagens lunchträff är, som tidigare meddelats, flyttad till nästa torsdag den 15/3.

Share on Facebook