Kollektivtrafiken

är ju ett hett ämne som berör. Idag på fm arrangerade landstinget en informationsträff för att kunna gå vidare med alla kommuner och intresseorganisationer kring framtidens kollektivtrafik. Det spelade ingen roll om det var buss eller tåg utan mer hur vi skall resa i vårt län. Tre busslinjer passerar ju bygdens område, 302, 303 samt 314. Våra framtidsforum har ju påvsat att arbetspendlingen är helt okej till och från bygden dock turer mitt på dagen för äldre eller skolelever är mer bekymmersamt. Vi hoppas att framtiden skall bli ljusare men “pratet” just nu handlar mer om “expressbussar” och minskandet av pendlingstid mellan länets tätorter. Vem glömde bort de mindre samhällena på landsbygden kan man ju undra……

Share on Facebook