Kickoff

På tisdag äger årets kickoff rum på Lyckevallen. Ett utökat styrelsemöte med alla ledare, funktionärer och spelare som planerar året. Redan nu i helgen nås alla bygdebor av årets medlemsutskick. Det bor 1093st invånare i vårt område och nästan varannan invånare är medlem i bygdens sportklubb. I årets medlemsbrev bjuder bl.a klubben på fyra stycken bingolotter till alla medlemmar som tecknar en prenumeration. Är du inte redan medlem så ta chansen nu.

Share on Facebook