Visioner

Drömmar och visioner är viktiga inslag i att få människan att hela tiden sträva mot nya nivåer och skeden i livet. Gällande bygdens visioner och framtidsutsikter så hjälper Länsstyrelsen till att under året ta fram och slutföra lokala utvecklings planer (lup). Vår bygd är en av två i kommunen som med hjälp från Länsstyrelsen kommer kunna staka ut olika målbilder dels vart vi är idag och vart bygden vill på några års sikt men även årtioenden framöver. Det händer otroligt mycket just nu och vi tror och hoppas att alla invånare känner sig delaktiga i de olika processer som pågår i bygden.

Share on Facebook