Ungdomsrådet

Samankallanden i ungdomsrådet meddelar att kvällens möte är skjutet på tiden då inte tillräckligt många kunde deltaga idag. Nu ger bygdelagets ungdomsråd inte upp så enkelt utan kommer gå vidare i andra sammanhang och former för att få till ett levande ungdomsråd med ungdomar i tonåren. På sikt skall detta råd innehålla och drivas av och med våra ungdomar men med stöd av oss vuxna i början och under tiden när hjälp behövs. Har du ideér trots att just du inte kunde gå på kvällens tänkta möte, hör av dig till: linda.fridholm@telia.com

Share on Facebook