Area

Bygdens område är fastslaget i stadgarna för bygdelaget och dessa ord kan snabbt sammanfattas i denna kartbild. Som ni alla ser ett stort område där dessa 15 föreningar samverkar för bygdens utveckling och framtid.

Share on Facebook