Free runing

På torsdag kvällar framöver i skolans idrottshall så kan alla i fyran, femman och sexan träna “free runing”. Två krav dock man måste ha målsmans godkännande och vara medlem i går’n. Tiden är mellan 18:30 -20:00. I övrigt kommer här en kort rapport från bygdelagets ordinarie styrelsemöte som ägde rum igår. Det avhandlades många viktiga punkter för att fortsätta utveckla bygdens bästa. Som t.ex: rapport från bo-mötet 7/3 samt turistrådet.  Leader -projektet samt Länsstyrelsens lup-arbete avhandlades. Nästa möte äger rum i början av Maj i Sabbatsbergs Ungdomsgård.

Share on Facebook