Återkoppling

Det är riktigt roligt att fler och fler mejlar om både det ena och det andra. En del saker kommer upp här på anslagstavlan. Andra saker i kalendern eller svaras direkt på om det är sådana mejl. Fortsätt med detta så anslagstavlan hålls vid liv framöver också. När det gäller turistmål i bygden så är det under april månad ni skall inkomma med förslag på platser som ni vill ha med. Sänd ett mejl så kommer turistrådet att försöka samla ihop alla platser innan kartan går i tryck inför sommaren. Mycket händer, men mer kan hända var med och påverka din framtid här och nu.

Share on Facebook