Enträgen

En får aldrig ge sig utan tro på det man håller på med, därför kommer denna påminnelse igen från Linda och ungdomsrådet:

Info ang.Ungdomsråd
Bygdelaget skall utökas med ett ungdomsråd. Vi vill komma i kontakt med ungdomar från 13 år och uppåt och tillsammans med dom skapa en rolig fritid i Ervalla. Dessutom vill vi komma i kontakt med några vuxna som vill vara delaktiga att stötta ungdomarna i deras arbete.
Kontakta mig för mer information, Linda Fridholm tel.070-5105503 alt linda.fridholm@telia.com
Share on Facebook