Förankring

Länspendeln lockade fram frågor från bygdens invånare på gårdagens möte. Om frågetecknen blev färre eller fler får nog var och en som deltog svara på var för sig. En snabb slutsats man kan dra av detta möte är att en samlad rapport kommer i slutet av månaden och utifrån den kan förtroendevalda i landstinget börja “sätta ner foten” i frågan. Skulle en majoritet för detta finnas så ligger beslutet i ett landstingsfullmäktige på sensommaren, tiden börja bli knapp för de som vill påverka utgången oavsett för eller emot. Stort tack till Järle byalag och Jonas Karlsson (s) som gjorde mötet verkligt.

Share on Facebook