Skolutveckling

Detta ord kan innebära ofantligt mycket. Det kan dels vara en större omvärldsspaning i vår huvudstad med input från Skolverket, SKL, Skolporten Stockholm stad mfl. Det kan också vara bygdens lokala utvecklingsplan där sammankallande i nästa vecka skall träffa programdirektören Marie Holm. Då också för att prata skolutveckling av vår stolta skola. Förskoleklassen som börjar till hösten i bygdens skola är hela 18st vilket är jätteskoj med så många -06or. Elevkullarna ökar nu igen efter några magra år.

Share on Facebook