Delegation

bygdens skola stod i fokus även denna dag. En delegation från bygdelaget mötte ansvarig programdirektör för Barn & utbildning, Marie Holm. Det är i det fortsatta arbetet med att färdigställa den “lokala utvecklingsplanen” som delar ur bygdelaget ville träffa högst ansvariga tjänstemannen inom området. Ett bra samtal där man lyssnade på varandra och tipsade om olika ideér för att fortsätta utveckla bygdens naturliga mötesplats dvs skolan.

Share on Facebook