Leader information

Landsbygdsutvecklingsprojektet som går via Örebro kommuns Tysslingekontor, rullar vidare. Projektledaren Ewa Ruth-Askeblad informerar via bygdenytt.se att två datum är spikade för nya arrangemang. 15 maj går stapeln av för det samlade Bo-mötet, 18:30 i Tysslinge församlingshem. Den 19 juni med start redan på sen eftermiddagen så är det en inspirationsdag för alla företagare i området. Platsen är församlingshemmet i Närkes Kil och här kommer bl.a den nybildade företagarföreningen i bygden att deltaga.

Share on Facebook