Tre alternativ

Så ser det ut just nu när fastighetsbolaget, Futurum, går vidare med planeringen av den nya förskolan i kyrkbyn. Man kan verkligen säga utan att överdriva att det blir trångt på andra sidan Frövivägen. Två av tomterna ägs idag av Axbergs församling och det tredje alternativet är på befintlig kommunmark. Nästa steg nu för Futurum är att kontakta kyrkan för att prata ett ev markbyte. Skulle inte det gå att få till byggnationen i närheten av skolan faller vissa framtida samordningsvinster och underlättande av föräldrar att hämta och lämna på ett och samma ställen. Fortsättning följer…….

Share on Facebook