Vårbruk

Nu är det full fart på bygdens åkermarker. Hoppas alla övriga boende i bygden har översikt då stora fordon tar sig fram på våra vägar då det ibland kan bli lite trångt mm. Det är egentligen nu ett par veckor på våren samt ett par veckor på hösten då tröskorna skall fram som det är full fart på våra småvägar. Lätta på gasen och underlätta framkomligheten så blir alla inblandade glada och alla kommer fram till sina ändamål.

Share on Facebook