Sloganstävlingen

För att hålla er uppdaterade så sker nu en slutomröstning av några slutgiltiga framtagna finalförslag. Bygdelagets styrelse lägger sin röst på något av alla de finalförslag som framkom av den “stora högen” inkomna slogansförslag. Även många teckningar inkom från eleverna på bygdens skola som “LUP-gruppen” tog hand om i sin utveckling av bygden. På så sätt kommer allas olika insater till gagn för bygdens fortsatt utveckling på alla olika positiva plan och nivåer.

Share on Facebook