Lup

Länsstyrelsens arbete gällande bygdens lokala utvecklIngsplan rullar vidare. Möte i morgon igen för lup-gänget och denna gången ses man nere på Lyckevallen för att ta dokumentet en nivå till innan alla bygdens invånare kommer till tals med synpunkter och inflytande på det som blivit framtaget av gruppen. Viktigt att dokumentet får den tyngden som framtidsmötena i januari och februari önskade, många är nyfikna efter slutprodukten.

Share on Facebook