Fasaner och rapphöns

“Under sommaren kommer det att byggas stora fågelburar (voliärer) bakom stallet på Ervallabanan. Det kommer också att bli en del kurser för fågelhundar på gärderna runt omkring. Parkeringen kommer också att användas av deltagarna på kurserna. Det här kommer förmodligen inte att störa oss alls och pågår bara en begränsad tid. Dock kommer fåglarna att släppas ut och speciellt fasantuppar låter ju ganska mycket.”
 
Detta låter sig Ryttarföreningen meddela på sin hemsida och ikväll arrangerar de KM
Share on Facebook