Medlemsmöte

Ikväll kl: 19:00 samlas medlemmar ur Järle byalag till möte för att sätta ner foten i “länspendelnsfrågan”. Efter dagens möte kommer byalaget ha ett beslut om man tycker detta är bra eller mindre bra med en utbyggd järnväg genom byn. Det är landstinget som tar det slutgiltiga beslutet men byalaget vill med detta möte bjuda in alla för att bli delaktiga i processen och det beslut som till syvens och sist gäller som byalgets officiella beslut. Varmt välkomna till Järlegården kl: 19:00 ikväll.

Share on Facebook