Nordansjömötet 2012

 

 Nordansjömötet i Immanuel
                    Söndag 8/7 kl.15,00
        Medv. Bengt Kindbom,  Tell Altemar 
        Sång & Musik Jennie Kihlstrand ( fd.Nordin)
                              Karl-Henrik Kilhlstrand mfl.
       Insamling till familjehem i Sydafrika
       i samarbete med Evangeliska Frikyrkan.
             Café’      Välkomna!  
Arr:Sabattsbergs Missionsförening,Ervalla Baptistförsamling
      Svenska Kyrkan i Axberg Församling
Share on Facebook