Rent och snyggt

I förra veckan gick bygdens åtta sommarjobbare ut och städade diken/vägkanter. Deras allmänna uppfattning var att det såg väldigt okej ut. Dock kan man göra en extra påminnelse till mark/tomtägare att klippa buskar, träd och häckar vid farliga korsningar/kurvor så att alla trafikanter ser varandra bra. Även gräs/sly kan växa sig högt och skymma vid vissa ställen. Området som man gick över var. Byn uppe vid Järle sen mellan Sjöbodasjön i norr via Klysna till Ervalla och från Löth via Ervalla till och runt Sundtorp. Samt kyrkbyn i Ervalla med “kejsarn” och skolans gator. Kort och gott till bygden fortsätt håll snyggt efter er så gläds alla.

Share on Facebook