Bäver avslag

Den stora morgontidningen i bygden rapporterar denna nyhet:

En kvinna bosatt i bygden har ansökt om skyddsjakt på bäver eftersom djuren orsakar stor skadegörelse och översvämningar genom att täppa till en avloppstrumma. Länsstyrelsen avslår kvinnans ansökan med att man kan göra mycket annat innan man tar till skyddsjakt, som t ex klä in trädstammar med nät bl.a. Ansökan gällde mellan 3-5 bävrar då kvinnan menade på att det var en fara för allmänheten då träd fälls över vägar och i värsta fall över kraftledningar. Bäver får jagas över hela året med undantag just månaderna maj-augusti.

Share on Facebook