“Tysslinge – Ervalla, för företagande och boende”

Meddelar att om exakt en månad den 15 aug. är det två anställda i projektet som projektledare på deltid. Förutom Ewa Ruth-Askeblad kommer också Per-Åke Sörman arbeta fram till projektets slut dvs februari 2014. Allting beslutades av styrgruppen på juni månads styrelsemöte och nu är även alla papper ifyllda och klara. Därmed lämnar Per-Åke styrgruppen och jobbar enbart med landsbygdsutveckling i denna del av kommunen genom detta Leader-projekt. Hur exakt uppdelning mellan Ewa och Per-Åke kommer att se ut är inte klart än men nu är det fyra händer som jobbar i projektet framöver.

Share on Facebook