Trafikåtgärder i bygden

Vägen genom kyrkbyn den mellan R50 och Frövi kommer inom en snar framtid få refuger på var sin sida skolan för att dämpa farten och skydda våra unga individer som vardagligen tar sig över vägen för att gå till skolan. Fortfarande 50km/h genom kyrkbyn men en extra påminnelse till alla trafikanter att lätta på gasen. Andra åtgärd som redan är gjorda är att Trafikverket lagat upp och bytit ut belysningsstolpar i förra veckan samt grusat och schaktat upp den norra delen av sträckan mellan kyrkbyn och R50 via Klysna-Lysfalla-Hult. Denna sträcka är också en länsväg och ansvaras av Trafikverket. Telefonsamtalen verkar nu ha gått fram till “rätt” folk på avdelningen för bygdens vägar. De som inte sköts av våra egna samfälligheter alltså.

Share on Facebook