Skolinformation

Denna tisdagkväll är det föräldramöten på “löpande band” principen i bygdens skola. De yngre åldrarna först i respektive klassrum sen en gemensam information till alla föräldrar i matsalen. Efter detta så blir det repris på första rundan fast för de äldre åldrarna i sina klassrum. Verkar det rörigt, nej inte alls då. Detta berör ungefär ett 150-tal föräldrar i bygden då skolan nu har i underkant 90 elever och borträknat lite syskon så ungefär 140-150 föräldrar är berörda på ett eller annat sätt av kvällens alla föräldramöten. Se tidsschema nedan:

18:00 Klass F-3, respektive klassrum

19:00 Samtliga klasser träffas i matsalen för gemensam information

19:30 Klass 4-6 i respektive klassrum

Share on Facebook