Bygdens frikyrkoförsamlingar

Immanuelskapellet i Ervalla och missionsföreningen i Sabbatsberg samarbetar gällande vissa träffar. Här kommer bl.a en sådan som i morgon sker i Immanuelskapellet i Ervalla. Det är en gudstjänst som börjar kl: 11:00 och som innehåller nattvard. Dag Sundqvist leder den och vill du att man skall be eller tacka för något speciellt så hör du av dig på 073-6450370. I morgon söndag är det också söndagsskola från fyra år och uppåt kl: 10:00 och den äger rum i Sabbatsbergs missionshus och rullar på återkommande på söndags fm under hösten.

Share on Facebook