Nybyggnationen

Efter flera om och en hel del men så börjar ljuset i tunneln synas. Påtryckningar i sommar och möten under hösten har gjort att arbetet tagit fart på allvar. De båda rektorerna är överens om placering och utemiljön runt förskolan samt skolan. Platsen för denna nybyggnation om alla papper går igenom i byggnadsnämnden blir där den röda avdelningen ligger idag. Huset kommer bli i vinkel som ett “L”. Nästa steg i processen nu är att Futurum (Fastighetsbolaget) förbereder allt inför Novermbermånads Barn och utb. nämnd där ett beslut skall fattas så bygget kan genomföras sommaren 2013. Törs man från bygdenytt.se säga “äntligen”?  (Lite tidigt än men vi är på G)

Share on Facebook