Sittande styre

Årsmötet för Bygdelaget ägde rum i början på veckan uppe vid Hult säteri. God uppslutning måste man ändå säga denna mörka regntunga oktoberkväll. Styrelsen föreföll bli den samma som innevarande period. Som ordförande fortsätter Tony, sekr. valdes Claes, Gerd fortsätter som kassör hälsade Ordf. då hon var förhindrad pga sjukdom att deltaga. Valberedning samt revisor blev likaså sittande dvs Rune (ej på plats) samt Lars-Inge som fanns på plats och påpekade att allt såg bra ut dvs kassabehållning samt räkenskaperna. Förslag framkom på årsmötet att styrelsen och dess föreningsrepresentanter skall arbeta fram ett rullande schema för att de “tyngre” posterna skall gå runt bland föreningarna framöver. Ett annat beslut är att kalenderåret förlängdes från 1 juli 2012 t.om 31 dec -2013, därmed sker nästa årsmöte någon gång i februari 2014. Nästa styrelsemöte sker 7 Nov 18:30 i Kapellet, Ervalla.

Share on Facebook