LUP-gruppen

LUP=LokalUtvecklingsPlan, bygdens LUP grupp jobbar vidare som ett eget “utskott” vid sidan av och under mandat av bygdelaget. Gruppen träffades senast hos Hasse vid bygdens ungdomens hus i stationsbyggnaden. Där fylldes dokumentet och sattes ihop än mer med viktigt innehåll som skall få bygden att lyfta en nivå till i kommunen. Dokumentet skall vara helt utformat till senast årsskiftet från gruppen och nytt möte skulle hållas rätt snart igen då många var förhindrade att medverka ur gruppen på senaste mötet.

Share on Facebook