Fars dag

I maj månad firar vi mor med vårkänslor och ljuset har anlänt. På hösten i mörkret och kylan firar vi far. Missa inte ceremonin vid Ervalla station idag kl:10:00. I övrigt kan vi redan nu slå ett slag för 2013års “Ervalladagen” den kommer äga rum den 7 september och bygdens alla föreningar kommer vara delaktiga i genomförandet. Dagen arrangeras i nära samarbete med Leader-projektet “Tysslinge-Ervalla för företagande och boende, där arbetstid från en landsbygdsutvecklare frigörs. I förstudien inför dagen kan det komma att ske seminarium och föreläsningar i bygden hela veckan innan men en dialog kommer ske med bygdens föreningar vad som sker denna vecka, V.36.

20121115-150948.jpg

Share on Facebook