Dålig täckning

Svajig signal/ledning med stora driftstörningar hälsade leverantören när bygdenytt.se kontaktade telekombolaget. Flera olika invånare har haft problem på helt olika håll i bygden och irritationen har växt allt eftersom dagarna gått. Telekombolaget kunde inte säga när allt skulle vara problemfritt igen men signalen kan komma tillbaka och försvinna igen eller vara svag. Sen är det upp till varje hushåll att kontakta sin egen leverantör för ev kompensation. Nu är det ju olika om man har internet via adsl el mobil beroende på felet.

20121117-190355.jpg

Share on Facebook