Landsbygdsvisioner

Bygdens grupp för lokal utvecklingsplan (Lup) börjar komma mot slutet av sitt arbete. Allting skall presenteras på ett möte i bygden i början av 2013 och då skall arbetsgruppen ha förankrat sina idéer i bygdelaget innan. När sen dessa processer är klara kommer planen skickas in till Rådhusets tjänstemän och förtroendevalda. En del saker har ju “läckt” ut ur dokumentet tex det om skolan och det unika i detta är ju att eleverna är delaktiga i processen såväl med slogan som visioner om bygdens framtid med teckningar och Idéer.

20121122-233142.jpg

Share on Facebook