Bygga på landet

Ett nytt ägardirektiv för att bygga bostäder på landsbygden gällande ÖBO har kommit från den styrande majoriteten i kommunen. Glädjande och mycket positivt och nu gäller det att alla intressegrupper är på tårna och håller sig uppdaterade på läget. Undersökningar av bostadsföretaget har gjorts på orterna Odensbacken och Vintrosa med ett möte kopplat till för att informera medborgarna på orterna. När bygdenytt.se kontaktade ansvarig projektledare på ÖBO för bostadsbyggande på landsbygden för att höra sig för om ev planer norrut dvs bl.a Närkes Kil och vår bygd så svarades det kort och gott att det i dagsläget inte finns några sådana planer. Nu gäller det för dessa orter att kunna presentera underlag och enkäter för bolaget så de får upp ögonen för andra potentiella utvecklingsorter, främst då i den norra kommunen. Ett steg är taget nu hoppas vi på fler som kan komma vår bygd till gagn.

20121126-230628.jpg

Share on Facebook