LEADER ❤

Just nu pågår informationskampanjer på många olika nivåer för att sprida kunskap ute i bygdens stugor om LEADER. Det skall komma idéer underifrån som med sökta medel skall kunna gå i uppfyllelse med stort hjärta och engagemang. Projektledare finns till hjälp för att förverkliga ansökningar och gå från idé till verklighet om dessa följer beslutad projektplan. LEADER är en fransk förkortning och översatt till svenska blir meningen enligt följande:
“-Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden-“. Denna metod har funnits i EU sen 1991 och se nedan en kort film vad det konkret kan vara, dock är den på engelska men hoppas den inspirerar till nya växande idéer för bygdens bästa. Pengar finns att söka, du bidrar med din idella tid som insats. Landsbygdsdepartementets satsning tillsammans med EUs jordbruksfond ger denna möjlighet fram till 2014.

20121130-012640.jpg

Share on Facebook