Lucka 11; Förskolor på landsbygden

Lucka nummer 11 öppnas med fokus på de mindre barnen i bygden. Igår måndag så beslutade Skolnämnd Nordväst att ge ett extra tillägg för förskolor på landsbygden. I vårt område innebär det ett tillskott på 225 000:- till förskolan i Järle. Detta för att en enavdelningsförskola på landsbygden skall kunna utvecklas och bibehållas framöver. Hela kommunen skall leva och frodas och invånarna i vår bygd skall kunna bo och verka var dom själva vill.

20121210-134445.jpg

Share on Facebook