Lucka 12; 12:12 den 12/12/12

Denna lucka dan före luciadagen har således nummer 12. Dagens inlägg har en historisk prägel och uppdaterades kl: 12:12 den 12/12/12. Ni kan ju själva räkna ut när det sker nästa gång……….
Tänk nu i vintertid på att inte ploga ut snön på den större vägen när ni plogar er infart el gårdsplan. Speciellt inte om plogbilen redan passerat på den större allmänna el enskilda vägen som sköts om av trafikverket eller samfälligheten. Nåt som kan ställa till det på den större mer trafikerade vägen nu när snön nått vår bygd.

20121211-222635.jpg

Share on Facebook