Lucka 15; “Ervalladagen”

Bygdelaget beslutade på senaste mötet att anordna en dag för bygden den 7 september 2013 som vi kallar “Ervalladagen” och att alla föreningar skulle vara delaktiga i planeringen, så därför skall varje respektive förening välja ut två stycken representanter, som tillsammans bildar en styrgrupp, dessa två representanter ser vi helst att ni finner i er förening, och gärna annan representant än er själva som sitter i bygdelagets styrelse.

Bygdelaget vill att ni senast nästa ordinarie styrelsemöte 2013-01-16 meddelar vilka det blir (men helst tidigare), och att dessa personer gärna följer med då för en första genomgång. Alltså utökat styrelsemöte för Bygdelaget den 16/1 med fokus på “Ervalladagen”, en första planeringslunch hölls i veckan för att dra upp riktlinjerna.

20121213-110515.jpg

Share on Facebook