Årskrönika III

Bygdens utbyggnadsplaner är ju det mesta under planeringsstadiet med bl a diverse enkäter som några är gjorda och några är under insamlande i detta nu. Sen skall allt detta sammanställas och “paketeras” såväl för bygdelagets egna bo-grupp som för LUP-gruppens arbete. ÖBO har som ni bekant känner till fått ändrade ägardirektiv för byggande på landsbygden så visst ökar chanserna även om de än så länge inte är så stora procentuellt sett hos oss ännu. Något som dock är beslutat och som kan ge ökad inflyttning är ju den nya tre avdelningsförskolan där den befintliga “röda” ligger idag.

20121124-220115.jpg

Share on Facebook