Årets första gudstjänst

Trettondedag jul

Söndag 6 januari sjunger vi ut julen i en musikgudstjänst tillsammans med Mats Backlund och församlingens körer kl. 16.00 i bygdens kyrka. Efteråt bjuder Internationella gruppen in till kaffe och lotteri i församlingshemmet där hela behållningen går till hjälpprojektet i Burkina Faso. Varmt välkomna!

20130105-100502.jpg

Share on Facebook