Gårns vårprogram

Då har Går’n haft sitt årsmöte och efter det det årliga planeringsmöte för våren 2013. Mer uppdelade kvällar mellan 3:an och nedåt respektive 4:an och uppåt kom man fram till. Förutom alla “vanliga” kvällar så är det traditionsenliga påskpysslet och avslutande familjekvällen med. Nyheten för ifjol återkommer dvs “wildkids” i Lundstorp. Följ länken för att se hela programmet. En annan nyhet var att Linda lämnade över ordförandeklubban till Ulrika som vi härmed önskar stort lycka till på en viktig post för våra unga i bygden. Dock är styrkan här att många hjälps åt men många kan alltid bli fler.

http://ervallakulturgard.blogspot.se/2013/01/program-for-varterminen.html?m=1

20130126-190939.jpg

Share on Facebook