“Brukarrådet”

Ikväll träffas det nybildade brukarrådet i skolans matsal kl: 18:30. Ett viktigt organ som belyser förskolorna och skolan i bygden. Representation på dessa möten finns såväl från ledningen för förskolorna och skolan som personal. Föräldrar från skolan och förskolan är också på plats på dessa möten. Utgångspunkten är att göra bra verksamheter ännu bättre. Inga individ ärenden tas upp oavsett om det är personal eller elevärenden. Nästa möte för terminen äger sen rum den 25/4 kl:18:30. Två möten per termin träffas denna konstellation.

20130126-190724.jpg

Share on Facebook