Våtmark i bygden

Vad pågår egentligen vid Östanby?

De som har passerat genom Klysna den gångna veckan har kunnat notera att det pågår schaktarbeten på åkrarna vid Östanby. Man håller på att anlägga en våtmark.

Syftet med att anlägga en våtmark är dels att minska övergödningen från framförallt åkermark, dels att gynna fågellivet och den biologiska mångfalden.
I sänkan bakom Östanby har det antagligen stått vatten en gång i tiden, och det, tillsammans med det faktum att marken är obrukbar på grund av att det är blött gör området perfekt för detta ändamål. Förutom fågelliv så kommer våtmarken att bidra till att renare vatten rinner till Klockarbäcken och vidare ut i Dyltaån.

Sammanlagt anställer projektet åtta personer under några veckor. Självklart är det lokala entreprenörer som anlitas. Käll’s Entreprenad står för grävningen och Nora-Lindefrakt tar hand om matjorden.

20130218-005503.jpg

Share on Facebook