Skolnytt

En glädjande nyhet för de boende i bygden, med fokus på framför allt ungdomarna i årskurs 7-9 gäller dagens nyhet. Då bygdens äldre ungdomar går i “högstadiet” i Lillån så kommer denna nyhet lägligt. Lillåns skola 7-9 kommer under den närmaste åren att rustas för ca 50miljoner kronor. Rusten kommer ske etappvis med olika delar av skolan i taget. Kök/matsal och lärosalar mm mm kommer att ingå i den framtida uppsnyggningen inomhus. Ytterskalet blir intakt och kvar men bl a så skall alla fönster bytas. Vi lär följa rusten framöver då den berör våra ungdomar i bygden

20130226-155325.jpg

Share on Facebook